Total Reward

Senaste insights

Employee Benefits Total Reward Kundcase

Softgear Kundcase

Kandidatportal under rekryteringsprocessen, onboarding-verktyg för nyanställda, pulsmätare för att ta tempen på stämning...
Employee Benefits Total Reward Kundcase

L'Oréal Kundcase

Med Benifys hjälp kan L’Oréal Tyskland effektivisera sina HR-processer och synliggöra sina anställningsförmåner. I platt...
Employee Benefits Total Reward Kundcase

Scania Kundcase

Lastbils- och busstillverkaren Scania erbjuder flera unika och företagsspecifika personalförmåner. Tack vare Benify kund...
Total Reward Kundcase

IFS Kundcase

Även en välkänt attraktiv arbetsgivare kan hitta områden att förbättra. Minskad administration för HR blev en positiv bi...
Total Reward Employee Communication Kundcase

Swedavia Kundcase

Starkare företagskultur, effektivare internkommunikation, minskad kvittohantering, ökad kännedom om den totala ersättnin...
Total Reward Kundcase

Ambea Kundcase

Läs hur Ambea använder Benifys plattform för att nå ut med information till anställda utan tillgång till jobbdator och i...
1