SE-Client-Case-RO-Gruppen

Att vara en modern arbetsgivare i byggbranschen handlar om att erbjuda den digitala upplevelse som dagens medarbetare förväntar sig. Med Benifys hjälp har RO-Gruppen skapat en process för digital onboarding som ger engagemang och vi-känsla redan innan första arbetsdagen.