22-SE-Report-Framtidens-Arbetsgivare

Kraven på en hybrid lösning är här för att stanna. Men hur engagerar du som arbetsgivare en personalstyrka som kanske är utspridd? I vår rapport svarar nästan 16 000 medarbetare och mer än 100 arbetsgivare i Sverige på hur de vill jobba i framtiden.